11:59 08/09/2015 - Hướng dẫn kẻ lông mày cho người mới bắt đầu

Những ai mới lần đầu cầm cây chì kẻ lông mày thì vào xem nhé.