16:01 24/10/2018 - Học sinh nữ mà không biết mấy kiểu tóc này thì hơi phí

Những kiểu tóc cực đẹp này rất phù hợp với học sinh nữ. Nếu mà không thử làm theo thì thật là phí. (theo 5 Minute)