10:30 14/09/2018 - Cách kẻ lông mày đẹp chuẩn như phun thêu cấy sợi

Để vẽ dáng lông mày đẹp, trước tiên bạn nên định hình khung lông mày bằng chì kẻ sau đó tán bột lên. (theo Tri Thức Trẻ)