19:00 08/03/2016 - Biến quần áo cũ thành mới tinh chỉ bằng một cái kéo

Những chiếc quần áo cũ không mặc nữa bạn cũng đừng nên ném đi vì chúng có thể trở thành những chiếc áo cá tính và phá cách bằng một cây kéo.