09:30 23/03/2021 - 7 trào lưu làm đẹp 'lỗi mốt' bỗng dưng phát sốt

Thời trang là một vòng tròn xoay liên tục, những thứ tưởng đã lỗi mốt đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa.