09:00 11/04/2021 - Trẻ sinh tháng này, bé thì ngoan ngoãn, vâng lời, lớn thì thông minh, ham học

Trẻ sinh những tháng này ngay từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn, khi trưởng thành sẽ sớm bộc lộ tài năng.