09:00 04/04/2021 - Trẻ sinh giờ này, phúc lộc vô biên, bé trai thông minh, tài giỏi, bé ngoan ngoãn, hiếu thảo

Sinh vào đúng khung giờ này, trẻ em lớn lên rất thông minh, tài danh, nhiều triển vọng.