05:31 16/07/2018 - Làm sao để giúp trẻ kiểm soát cơn tức giận?

Làm thế nào để trẻ có thể tự kiểm soát được cơn tức giận? (theo Sống Khỏe)