11:20 13/08/2018 - Khi đàn ông sinh con

Bạn không thể cảm nhận được cơn đau đẻ là như thế nào cho tới khi bạn thực sự lên bàn đẻ. (nguồn VTV)