07:00 14/10/2015 - Hành trình kỳ diệu của thai nhi từ tuần thứ 10 đến 14

Trong giai đoạn này thai nhi phát triển cơ thể mạnh mẽ và định hình các bộ phận riêng biệt.