07:01 13/10/2015 - Hành trình kỳ diệu của thai nhi từ tuần đầu tiên đến tuần thứ 9

Trong giai đoạn này thì cơ thể người mẹ xuất hiện nhiều sự biến đổi do sự ghi danh của thai nhi trong tử cung.