09:43 13/08/2018 - Đừng áp đặt trẻ, hãy để trẻ làm những gì chúng thích

Tất cả những gì bạn cần làm là để cho trẻ thỏa thích khám phá và sáng tạo, bởi một nhà khoa học sinh ra từ 1 đứa trẻ. (nguồn Facebook)