11:18 20/09/2018 - Đây mới gọi là ăn cả thế giới

Mẹ nào cũng sẽ ước ao con mình như cô bé trong clip này. (nguồn Facebook)