09:00 21/04/2021 - Cháu bà nội tội bà ngoại

Ngày xưa cứ nghĩ lấy được một tấm chồng tốt thì cả đời chẳng phải lo lắng gì. Thế nhưng lấy chồng rồi nhất là khi có con rồi mới thấm thía được, có đi đâu, có làm gì, có sống với ai thì cũng chẳng một ai tốt với mình bằng cha mẹ mình.