13:09 13/07/2018 - Bụng chửa vượt mặt, mẹ bầu Tây vẫn nâng tạ, nhảy dây ầm ầm

Nếu các mẹ bầu Việt thường hạn chế hoạt động thì ở phương Tây, các mẹ bầu hoàn toàn có thể tập tạ, thậm chí nhảy dây nếu bác sỹ cho phép. (Video Youtube)