11:13 24/07/2015 - Bé gái nhổ răng bằng bắn cung tên

Một cách nhổ răng nhanh chóng, ít đau đớn mà vô cùng độc đáo. Các mẹ hãy thử nhổ cho con mình xem hiệu quả thế nào nhé!