Những điều bí mật của cơ thể bạn nghe cũng "té ngửa"

2015-07-26 20:06
- Cơ thể người có nhiều cơ quan, chúng như một bộ máy với các chức năng trong một thể thống nhất. Có nhiều điều có thể bạn chưa biết về các cơ quan.

Đông Ngân
(Theo Congluan)

 

qc-epoint
loading...
qc-epoint