Ung thư vú: Cách tự kiểm tra "chuẩn" trong 1 phút

Tuyết Trang 2014-12-09 11:26
- Chỉ trong vòng trên dưới 1 phút, bạn hoàn toàn có thể tự kiểm tra bệnh ung thư vú - căn bệnh nguy hiểm với phụ nữ trên toàn thế giới.
Mẹo 'cấp cứu' điện thoại rơi vào nước