08:08 08/03/2016 - Xây nhà thế này thì đến mùa xuân nào mới xong?!

Cười vỡ bụng với kiểu xây nhà có một không hai của những anh thợ xây này.