17:29 13/01/2016 - Thích thú xem 3 chú đà điểu trượt tuyết điệu nghệ

3 chú đà điểu được huấn luyện không chỉ biết trượt tuyết mà còn biết thể hiện những kỹ thuật chuyên nghiệp khiến người xem thích thú.