13:54 18/07/2018 - Tạp chí Forbes bầu chọn Kylie Jenner trở thành tỉ phú tự thân trẻ nhất

Forbes cho biết: Kylie Jenner là “mẫu hình mới của quyền lực từ danh tiếng cá nhân và đang tái lập hoàn toàn lĩnh vực kinh doanh, văn hóa và chính trị”. (theo Thể thao văn hóa)