07:01 13/10/2015 - Rùng mình xem những người đàn ông dũng cảm tập "kungfu của quý"

Họ thật dũng cảm khi thực hiện những bài tập mà chỉ nhìn thôi cũng thấy sợ rồi.