10:35 02/05/2018 - Phạm Lịch: 'Phạm Anh Khoa chỉ quấn khăn tắm khi tôi đến nhà tập'

Nữ vũ công nói chia sẻ chuyện Phạm Anh Khoa gạ gẫm cô xảy ra suốt một tuần trong thời gian thi Trời sinh một cặp. Theo ZIng.