11:23 25/09/2018 - Ôm ấp nhau trước mặt gái “ế“ dài ngày và cái kết

Cặp đôi nhận cái kết "thốn lên tận rốn" chỉ vì ngồi ôm ấp nhau trước mặt gái "ế". (nguồn Facebook)