08:00 30/04/2021 - Những cặp sao Việt có tướng phu thê: Hà Hồ - Kim Lý chưa phải số 1

Ở bên nhau càng lâu, những cặp đôi này càng lộ tướng phu thê giống nhau tới bất ngờ.