10:08 21/10/2015 - Nhảy robot kết hợp hiệu ứng ánh sáng cực hay giữa trung tâm thương mại

Màn nhảy robot kết hợp hiệu ứng ánh sáng hấp dẫn ở ngay trung tâm thương mại đã thu hút rất nhiều người xem.