09:28 10/09/2015 - Nhã Phương bật khóc khi Kang Tae Oh hát

Trong chương trình "Cà phê cuối tuần", chàng Kang Tae Oh đã lên sâu khấu thể hiện một bản tình ca vô cùng da diết khiến Nhã Phương ngồi dưới cảm động bật khóc.