08:50 16/07/2018 - Nghi vấn Việt Hương livestream chửi Huỳnh Anh vì đến trễ

Việt Hương bức xúc chửi một nam diễn viên điện ảnh đẹp trai tên "Anh", hẹn 10 giờ quay mà tận 12 giờ vẫn chưa đến, gọi điện 78 cuộc vẫn không nhấc máy. (nguồn FB Việt Hương)