13:41 23/08/2018 - Lần đầu các quý ông vào bếp và cái kết siêu hài

Khi cánh đàn ông "xông pha" vào bếp nấu ăn chả khác gì như đang đi "đánh trận" cả. (nguồn Facebook)