06:40 19/01/2016 - Kiểu đạp xe có một không hai

Bình thường thì chỉ cần 2 chân là đạp được xe, nhưng có vẻ hai cậu bé này nhỏ quá nên phải cần tận 4 cái chân mới làm được điều này.