06:00 21/10/2015 - Không phải ngoài biển mà anh ấy cũng bị sóng đánh tụt quần

Tuy rằng nó chỉ là sự cố ngoài mong muốn xảy ra nhưng không thể nhịn cười với anh chàng này.