16:19 27/09/2018 - Khi bạn đi xe bus đông mà lại mới mua gậy thông tác bồn cầu

Chị gái cực ngầu dùng cây thụt thông tắc bồn cầu làm tay vịn trên xe buýt. (nguồn Facebook)