14:45 15/04/2018 - Hoài Linh chắp tay vái lạy khi Việt Hương vừa nũng nịu vừa hát

Việt Hương vừa nhảy vừa nũng nịu hát 'Hương sai rồi, Linh xin lỗi Hương đi' khiến Hoài Linh phải chắp tay vái lạy. Theo Mr Bo/Nld.com.vn