08:30 27/04/2021 - Hành trình LỘT XÁC ngoại mục của các Hoa Hậu Việt Nam

Trước khi đăng quang lên ngôi vị cao nhất của cuộc thi sắc đẹp những nàng Hậu này đều có hình ảnh khác hẳn so với hiện tại.