10:10 25/09/2018 - Hai thanh niên ra đường chặn ô tô chỉ để "tự sướng"

Hai thanh niên rảnh rỗi sinh nông nổi ra đường chặn tất cả ô tô đi qua chỉ để chụp ảnh "tự sướng". (nguồn Facebook)