11:27 22/10/2015 - Đỏ mặt với cách vẽ tranh bắt người xem phải hiểu lầm

Thoạt tiên thì ai cũng ngỡ là như thế nhưng khi hoàn thành bức tranh rồi thì hoàn toàn không phải.