06:00 05/10/2018 - Đỉnh cao của tiếng Nghệ An là đây

Chắc chắn bạn phải căng tai ra cũng không thể hiểu hết nổi cuộc đối thoại này. (nguồn Facebook)