14:57 24/09/2015 - Đã tìm được người đàn ông cười không nhặt mồm lên được

Chỉ nghe anh ấy cười thôi mà cũng thấy mệt rồi.