14:39 16/09/2015 - Cười té ghế với màn dọa ma lên bờ xuống ruộng

Nếu trong hoàn cảnh thế này bạn sẽ làm gì?