18:47 18/01/2016 - Cười ngả nghiêng với chú dê đụng đâu húc đấy

Không hiểu tại sao mà chú dê này cứ thấy ai qua đường là húc, húc cho đổ ngã vẫn chưa thôi.