16:36 19/01/2016 - Cười mỏi miệng với những tai nạn từ trên trời rơi xuống

Không ai nói trước được điều gì, những tai nạn bất ngờ xảy đến với bạn liệu bạn có kịp xử lý chúng?