09:00 12/10/2015 - Cười bò với pha trượt cầu trúng đích ấn tượng

Chắc hẳn khổ chủ sẽ "ê mông" 1 tuần sau pha trượt cầu trượt lịch sử của mình.