06:06 16/08/2018 - Chuột giả chết, "lăn theo gió" trước mặt mèo

Chuột giả chết, lăn cực nhanh theo làn gió hòng chạy trốn ngay trước mặt mèo. Hành động "diễn sâu" cực kỳ điêu luyện của chuột khiến người xem không nhịn nổi cười. Nguồn: Daily Mail