15:33 19/01/2016 - Chú vẹt hát Tomorrow cực hay

Không chỉ biết nói những câu dài, chú vẹt này còn nhớ cả giai điệu bài hát và không ngại cất giọng của mình thể hiện bài hát.