17:36 16/09/2015 - Chết cười với cú vồ chim cu gáy ngoạn mục

Troll thế này mới là troll chứ, không thể nhịn cười với tình huống này.