14:05 12/10/2015 - Chết cười với cô giáo người Thái Lan dạy nói tiếng Anh

Cô giáo dạy này có cách phát âm tiếng Anh khá hay và lạ. Có lẽ người Anh nghe xong cũng không hiểu là từ gì.