08:48 25/08/2015 - Bị tào tháo đuổi trong thang máy phải làm sao?

Nếu đang đi thang máy gặp phải tình huống trớ trêu này thì bạn sẽ làm gì?