Đặc điểm chung của những CEO nổi tiếng thế giới

Thụy Dương 2015-01-04 05:19
- Mới đây, trường Đại học Harvard đã công bố một khảo sát đối với 100 vị CEO nổi tiếng nhất thế giới. Vậy đâu là điểm chung của những bộ óc tuyệt vời này?
Thụy Dương - (Việt hóa từ CEO)
(Theo congluan.vn)
qc-mypoint