15:52 21/09/2015 - Khi người nước ngoài thử ăn tiết canh vịt của Việt Nam

Hãy xem họ cảm thấy thế nào khi lần đầu tiên được thưởng thức món ăn độc đáo này của Việt Nam.