14:04 22/10/2015 - Gà tiềm nấm đông cô - món ăn cho người muốn tăng cân

Gà tiềm nấm đông cô luôn là lựa chọn hàng đầu dành cho những người có nhu cầu tăng cân, đặc biệt là trẻ em.